Archiwa kategorii: macierzyński

Założyłam działalność, chcę dostać macierzyński, czy ZUS może mi odmówić?

Obawiasz się, czy ZUS może odmówić Ci wypłacenia zasiłku?

 • zasiłek macierzyński przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, którzy podlegają pod ubezpieczenie chorobowe i urodzili dziecko
 • kto podlega ubezpieczeniu? Wszyscy prowadzący działalność, którzy opłacają terminowo składki na ubezpieczenie
 • co może sprawdzić ZUS? (Ale nie musi)
  • Czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą – tzn, czy założył działalność gospodarczą zgodnie z prawem
  • czy przedsiębiorca rozpoczął pracę – według ZUSu chwilą rozpoczęcia działalności jest faktyczna działalność (np. wystawienie rachunku lub faktury) a nie samo złożenie papierów w urzędach. Dlatego też ZUS może poprosić o wszystkie papiery firmy łącznie z fakturami kosztowymi i sprzedażowymi, by sprawdzić czy firma działa
  • czy przedsiębiorca terminowo opłacał składki – spóźnienie w opłacaniu może oznaczać rezygnację z ubezpieczenia
  • niektóre ZUSy sprawdzają, czy firma ma odpowiednie wyposażenie i wiedzę do prowadzenia działalności np. zakład krawiecki powinien mieć maszynę do szycia o księgowa odpowiednie wykształcenie
 • czego nie może sprawdzać ZUS? ZUS nie ma prawa podważać zgłaszanej wysokości podstawy do ubezpieczenia, jak długo jest ona zawarta w widełkach 30% średniej krajowej – 250% przeciętnego wynagrodzenia.
  co przedstawia wyrok sądu najwyższego:http://pub.sn.pl/ow3_ia.nsf/0/52b56ae7445416f5c12577ea00566e6b/$FILE/II%20UZP%200001_10.pdf
 • Jeśli pomimo spełnienia wszystkich kryteriów podlegania ubezpieczeniu ZUS odmówił przyznania zasiłku lub kwestionuje jego wysokość można wystąpić na drogę sądową i jest duża szansa na wygranie procesu

 

Ile kosztuje ZUS w czasie prowadzenia własnej działalności?

Gdy jest się przedsiębiorcom, należy co miesiąc składać druk DRA (chyba, że jest się na najniższych składkach i nic się nie zmienia, oraz opłacać składki dla ZUS:

minimalne miesięczne koszty to:
dla firm działających krócej niż 2 lata na kodzie 05 70 00:

 • podstawa społecznego (na 9.2011) – 415,80
  składki:

  • emerytalne 81,16
  • rentowe 24,95
  • wypadkowe 6,94
  • chorobowe 10,19
  • FP 0zł
 • podstawa zdrowotnego – 2704,31 zł
  składka to: 243,39 zł
 • RAZEM: 366,63 zł

dla firm działających dłużej niż 2 lata na kodzie 05 10 00:

 • podstawa społecznego (na 9.2011) – 2015,40
 • składki:
  • emerytalne 393,41
  • rentowe 120,92
  • wypadkowe 33,66
  • chorobowe 49,38
  • FP 49,38
 • podstawa zdrowotnego – 2704,31
  składka to: 243,39 zł
 • RAZEM: 890,14 zł

dla kobiet na zasiłku macierzyńskim – opłaca się jedynie składkę zdrowotną:

 • podstawa społecznego – 0 zł
 • podstawa zdrowotnego – 2704,31
  składka to: 243,39 zł
 • RAZEM: 243,39 zł

maksymalne miesięczne koszty to:  dla firm działających bez względu na staż maksymalna podstawa jest ograniczona do 250%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 • podstawa społecznego (na 9.2011) – 8415,28
 • składki:
  • emerytalne 1642,66
  • rentowe 504,92
  • wypadkowe 140,54
  • chorobowe 206,17zł
  • FP 206,17

  podstawa zdrowotnego – 2704,31
  składka to: 243,39 zł

 • RAZEM: 2943,85 zł
 • Ograniczenia składek ZUS – limity wymiaru Składki na ubezpieczenie Emerytalne i rentowe wynosi limit roczny za 2011r. 100.770,00 zł (należy zawsze sprawdzić aktualne stawki na stronie zus.pl) – jeśli suma składek dojdzie do tego pułapu, to do końca roku należy wpisywać 0zł w polu składki

Jak wypełniać druk ZUS DRA w trakcie, przed i po zasiłku macierzyńskim?

Podstawowe informacje są zawarte w opisie, jak wypełniać druk DRA.

Jak wypełnić druk podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego?

 • zmienia się jedynie podstawa ubezpieczenia społecznego, czyli w polach dla podstaw ubezpieczeń rentowych, emerytalnych, chorobowych i wypadkowych podajemy 0
 • natomiast pierwszą stronę na kwoty składek zostawiamy puste
 • składka ubezpieczenia zdrowotnego nie zmienia się, podobnie jak jego podstawa

 

Jak wypełnić druk za miesiąc z porodem oraz za miesiąc, gdy po macierzyńskim wracamy do normalnego opłacania składek?

 • jeśli płacimy wyższą podstawę, bez względu na termin porodu płacimy całość składek społecznych i zdrowotnych
 • jeśli płacimy minimalną podstawę składek społecznych, wtedy płacimy proporcjonalnie do dni przepracowanych: podstawę możemy podzielić przez liczbę dni w miesiącu, pomnożyć przez liczbę dni przepracowanych i wpisać ją jako podstawę do obliczenia składki
 • od tak obliczonej podstawy należy obliczyć składki biorąc wskaźniki identyczne do wszystkich innych miesięcy
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne płaci się w całości, bez zmian

Ile wyniesie mój zasiłek macierzyński?

Faktycznie otrzymywany zasiłek można obliczyć w następujący sposób. Jako podstawę obliczeń należy zawsze brać dniówkę rozumianą jako 100% podstawy wpłacanej na składkę ubezpieczenia chorobowego z ostatnich 12 miesięcy podzielone przez liczbę dni za które składki były wpłacane.

zasiłek_przed_opodatkowaniem = podstawa – podstawa*13,71%(składka na FUS)
FUS-Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

zasiłek=podstawa – zasiłek_przed_opodatkowaniem*18%(zaliczka na podatek dochodowy)

Powstaje dzienna podstawa do obliczenia zasiłku, a następnie przemnożona przez liczbę dni z miesiąca za który zasiłek jest przyznawany. Dlatego też przy otrzymywaniu zasiłku będziemy otrzymywać różne wartości w zależności od liczby dni w danym miesiącu.

 • Tak więc dla podstawy minimalnej nowego przedsiębiorstwa 415,80zł zasiłek miesięczny wyniesie ok 294,21 zł
 • dla podstawy minimalnej normalnego przedsiębiorstwa 2015,40 zł zasiłek miesięczny wyniesie ok 1426,05 zł
 • dla podstawy maksymalnej przedsiębiorcy 8415,28 zł zasiłek miesięczny wyniesie ok 5954,47

Od czego zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Jak obliczany jest zasiłek macierzyński?

 • zasiłek przyznawany jest jedynie osobom, które opłacają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
 • aby opłacać chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłosić się do do dobrowolnego ubezpieczenia poprzez odpowiednie wypełnienie druku ZUS ZUA
 • podstawą do obliczenia zasiłku jest średnia z ostatnich 12 msc opłacanych składek, a jeśli osoba jest ubezpieczona krócej – za okres w którym podlegała ubezpieczeniu, jednak nie brany jest pod uwagę miesiąc, w którym poród się odbył (czyli jeśli urodzimy w lipcu to brany pod uwagę jest okres czerwiec-czerwiec.
 • nie można spóźniać się z płaceniem składek, gdyż spóźnienie oznacza rezygnację z ubezpieczenia
 • wysokość opłacanych składek zależy od osiąganego dochodu (w przypadku pracowników) albo od zadeklarowanej podstawy (w wypadku działalności gospodarczej). ZUS nie ma prawa podważyć zadeklarowanej podstawy, jeśli przedsiębiorca trzyma się w ramach ustawowych widełek (od minimalnej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia do 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dany kwartał – wartości te podaje ZUS na swojej stronie co miesiąc/kwartał http://zus.pl/default.asp?id=35&p=1&idk=)
 • aby zwiększyć zadeklarowaną podstawę do płacenia chorobowego należy zwiększyć tę wartość na składanym co miesiąc druku DRA, nie ma potrzeby zgłaszania tego na innych deklaracjach, jest to kwota którą można co miesiąc zmieniać
 • jeśli ktoś płacił wcześniej niższe składki, a chce płacić wyższe, ale nie chciałby aby za podstawę do obliczenia zasiłku brana była średnia z całego roku można się wyrejestrować z dobrowolnego ubezpieczenia na okres co najmniej 30 dni a później ponownie się zarejestrować i zacząć opłacać wyższą podstawę. Po 30 dniach przerwy ZUS zaczyna na nowo obliczanie podstawy, nie bierze pod uwagę poprzednich składek. (nie sprawdzone w praktyce, ale podobno działa. Należy się jednak przygotować na możliwą kontrolę z ZUS) Jeśli jednak w czasie przerwy nastąpi poród – ubezpieczenie nie działa i nie dostanie się nic
 • należy pamiętać, że podstawa jaką podaje się do ubezpieczenia chorobowego musi być identyczna z podstawą na ubezpieczenia społeczne, tak więc od tej samej podstawy należy obliczać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, FP i wypadkowe. Nie wpływa to jednak na podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Przy zasiłku macierzyńskim podstawą do obliczenia zasiłku jest 100% postawy od jakiej obliczana jest składka (w wypadku innych zasiłków chorobowych jest to 80% podstawy).
 • Przy obliczaniu podstawy ZUS bierze pod uwagę liczbę dni, tak więc sumując podstawy dzieli przez liczbę dni a nie miesięcy. Powstaje dzienna podstawa do obliczenia zasiłku,  a następnie przemnożona przez liczbę dni z miesiąca za który zasiłek jest przyznawany. Dlatego też przy otrzymywaniu zasiłku będziemy otrzymywać różne wartości w zależności od liczby dni w danym miesiącu.

Jakich formalności należy dopełnić, aby dostać zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński, czyli wsparcie finansowe otrzymywane od ZUS. Aby go dostać należy:

 • mieć działalność gospodarczą lub być zatrudnionym
 • zgłosić chęć opłacania ubezpieczenia chorobowego poprzez wypełnienie druku ZUS ZUA, regularnie i terminowo opłacać ubezpieczenie chorobowe (za przynajmniej jeden pełny miesiąc, najlepiej już ten poprzedzający miesiąc z porodem). Aby mieć pewność, że płatność za składkę dojdzie w terminie należy zrobić przelew na parę dni przed terminem (10. każdego miesiąca).
 • nie ma żadnej karencji wyczekiwania do zasiłku, tak więc nie trzeba czekać 90 dni jak w wypadku zasiłku chorobowego (oznacza to, że składkę na ubezpieczenie chorobowe wystarczy zapłacić w miesiącu poprzedzającym poród, a nie jak w wypadku L4 na 3 miesiące przed wystąpieniem choroby. Jednak jako, że nigdy nie wiadomo, kiedy dokładnie nastąpi poród, dla pewności można zacząć płacić składkę wcześniej)
 • urodzić dziecko
 • zgłosić chęć otrzymywania zasiłku do ZUS poprzez złożenie wypełnionego druku ZUS Z-3a wraz z oryginałem odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.
 • Dobrze jest też dać pismo z numerem konta, na które zasiłek ma być przelewany (konto prywatne a nie firmowe), bo inaczej ZUS będzie wysyłał zasiłek przekazem pocztowym, co nie dość że dłużej trwa to jeszcze kosztować będzie nas ok. 65zł co miesiąc (opłata dla poczty).
 • Jeśli składać pisma ma ktoś za nas, np. małżonek to lepiej jest przygotować pisemny wniosek z prośbą o przyznanie wniosku i dołączyć dowód osobisty. Nie wszystkie ZUSy robią problemy, ale może przydać się także upoważnienie wystawione dla małżonka.
 • Normalny czas wypłacania zasiłku to 20 tygodni dla 1 urodzonego lub przyjętego dziecka, ale możliwe jest wydłużenie tego czasu do 22 tygodni. Aby uzyskać dłuższy okres wypłaty zasiłku należy napisać to w uwaga na druku ZUS Z-3a oraz dla pewności na piśmie z prośbą o przyznanie zasiłku