Archiwa kategorii: gdy firma działa

Kolejne podwyżki w ZUS

Tym razem ZUS podwyższył nam stopę procentową ubezpieczenia wypadkowego (które jest obowiązkowe) z 1,67% na 1,93% od podstawy na ubezpieczenia społeczne (dla osób zatrudniających nie więcej niż 9 osób). Już za kwiecień zapłacimy wyższe składki.

Dlatego też aktualne stawki to:

Suma wszystkich składek (z nieobowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, które trzeba mieć by móc dostawać zasiłki chorobowe w tym zasiłek macierzyński, *bez ubezpieczenia):

dla nowych firm : 398,11 zł, (*387,08zł)

dla firm działających dłużej niż 2 lata: 981, 26zł, (*929,43zł)

Maksymalne podstawy dają więc teraz odpowiednio składki:

– zdrowotne (minimalne, nie trzeba podnosić) 254,55zł

– społeczne (od podstawy maksymalnej 8966,88):

 • emerytalne:1750,35
 • rentowe:717,35zł
 • wypadkowe:173,06zł
 • chorobowe: 219,69zł
 • FP:219,69zł
 • RAZEM społeczne + FP: 3080,12zł

RAZEM składki: 3334,67zł

 

 

Zmiany w 2012 w wysokości składek

Jak co roku nastąpiły zmiany w wysokości podstawy wymiaru składek, a także od lutego nastąpi podwyższenie procentowej stopy na ubezpieczenie rentowe z 6% na 8%.
I tak podstawą wymiaru dla nowo założonej działalności gospodarczej ubezpieczenie społeczne wynosi 450zł:

 • składka emerytalna: 87,84 zł
 • składka rentowa styczeń: 27 zł ; od lutego: 36zł
 • składka wypadkowa: 7,52 zł
 • składka dobrowolna chorobowa (konieczna dla macierzyńskiego): 11,03zł
 • Podstawa zdrowotnego: 2828,31 zł, składka 254,55 zł

Łącznie do zapłaty styczeń: 387,94 zł za luty: 396,94

Minimalny ZUS dla przedsiębiorców działających dłużej niż 24msc:
podstawa na ubezpieczenia społeczne: 2115,60 zł

 • składka emerytalna: 412,97 zł
 • składka rentowa styczeń: 126,94 zł ; od lutego: 169,25zł
 • składka wypadkowa: 35,33 zł
 • składka dobrowolna chorobowa (konieczna dla macierzyńskiego): 51,83zł
 • składka FP: 51,83 zł
 • Podstawa zdrowotnego: 2828,31 zł, składka 254,55 zł

Łącznie do zapłaty styczeń: 933,45 zł za luty: 975,76

Ile kosztuje ZUS w czasie prowadzenia własnej działalności?

Gdy jest się przedsiębiorcom, należy co miesiąc składać druk DRA (chyba, że jest się na najniższych składkach i nic się nie zmienia, oraz opłacać składki dla ZUS:

minimalne miesięczne koszty to:
dla firm działających krócej niż 2 lata na kodzie 05 70 00:

 • podstawa społecznego (na 9.2011) – 415,80
  składki:

  • emerytalne 81,16
  • rentowe 24,95
  • wypadkowe 6,94
  • chorobowe 10,19
  • FP 0zł
 • podstawa zdrowotnego – 2704,31 zł
  składka to: 243,39 zł
 • RAZEM: 366,63 zł

dla firm działających dłużej niż 2 lata na kodzie 05 10 00:

 • podstawa społecznego (na 9.2011) – 2015,40
 • składki:
  • emerytalne 393,41
  • rentowe 120,92
  • wypadkowe 33,66
  • chorobowe 49,38
  • FP 49,38
 • podstawa zdrowotnego – 2704,31
  składka to: 243,39 zł
 • RAZEM: 890,14 zł

dla kobiet na zasiłku macierzyńskim – opłaca się jedynie składkę zdrowotną:

 • podstawa społecznego – 0 zł
 • podstawa zdrowotnego – 2704,31
  składka to: 243,39 zł
 • RAZEM: 243,39 zł

maksymalne miesięczne koszty to:  dla firm działających bez względu na staż maksymalna podstawa jest ograniczona do 250%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 • podstawa społecznego (na 9.2011) – 8415,28
 • składki:
  • emerytalne 1642,66
  • rentowe 504,92
  • wypadkowe 140,54
  • chorobowe 206,17zł
  • FP 206,17

  podstawa zdrowotnego – 2704,31
  składka to: 243,39 zł

 • RAZEM: 2943,85 zł
 • Ograniczenia składek ZUS – limity wymiaru Składki na ubezpieczenie Emerytalne i rentowe wynosi limit roczny za 2011r. 100.770,00 zł (należy zawsze sprawdzić aktualne stawki na stronie zus.pl) – jeśli suma składek dojdzie do tego pułapu, to do końca roku należy wpisywać 0zł w polu składki

Co robi się co miesiąc mając własną firmę?

 • Należy wystawiać faktury (dla VATowców) lub rachunki za wykonywane usługi lub towary, kopie drukując i przechowując
 • prowadzi się księgowość, najczęściej w formie księgi przychodów i rozchodów, zależy to od wybranej formy opodatkowania (tzn wystawiać faktury lub rachunku, wpisywać je do ksiąg, a także wpisywać wszystkie faktury otrzymane czyli kosztowe). Jeśli księgę prowadzi się w formie elektronicznej dobrze jest zestawienie drukować co miesiąc na wypadek kontroli
 • do ZUS należy składać deklarację ZUS DRA do każdego 10. dnia miesiąca (chyba że opłaca się minimalne stawki i nie zaszły żadne zmiany od miesiąca poprzedniego)
 • do ZUS należy przelewać składki wynikające obliczeń na deklaracji DRA, są to 3 przelewy, każdy na inne konto w ZUSie, na kontach firmowych jest to specjalnie oznaczony przelew jako „przelew do ZUS”. Są to konta identyczne w całym kraju:
  • Ubezpieczenia społeczne – czyli zsumowane składki rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe
   konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
  • Ubezpieczenie zdrowotne
   konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
  • Fundusz Pracy
   konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
 • do US należy składać deklarację VAT 7 – dla osób będących zarejestrowanym jako płatnik VAT – co miesiąc lub co kwartał (zależnie od wyboru dokonanego w US) do 25. każdego miesiąca
 • do US należy przelać kwotę wynikającą z zestawienia VAT na konto urzędu skarbowe odpowiadającego miejscowi zarejestrowania firmy (należy znaleźć urząd i jego numer konta)
 • do US należy przelać kwotę wynikającą z zestawienia PIT 5, który jest wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy. Nie trzeba składać formularza do urzędu, ale dobrze jest wydrukować wypełniony druk dla własnych potrzeb (w razie kontroli)

Jak wypełniać druk ZUS DRA w czasie prowadzenia działalności?

Druk ZUS DRA jest podstawową deklaracją, jaką składa każdy prowadzący działalność gospodarczą

 • najłatwiejszym sposobem wypełniania jest zainstalowanie na komputerze programu Płatnik – dostępnego darmowo na stronie ZUSu. Dzięki niemu można też drukować inne formularze do ZUS. Program też umożliwia wysyłanie on-line wypełnionych druków do ZUSu pod warunkiem posiadania klucza uwierzytelniającego. Szczegóły na stronie http://www.platnik.info.pl/index.htm
 • dostępne są także inne programy do wypełniania druków komputerowo, jednak żaden z nich nie pozwala na wysyłanie formularzy on-line. Przykładem może być program Druki IPS http://www.ips-infor.com.pl/
 • co miesiąc do 10. dnia każdego miesiąca należy wypełnić i przekazać do ZUS wypełniony druk DRA. Jeśli opłacamy minimalne stawki i nie zmieniamy nic od poprzedniego miesiąca, to nie trzeba składać ponownie identycznej deklaracji, zostanie ona automatycznie przekopiowana w systemie ZUSu. W pozostałych przypadkach (gdy coś się zmienia lub gdy opłacamy wyższą składkę) należy co miesiąc składać nową deklarację
 • Wypełnienie standardowe druku (dla jednoosobowej działalności gospodarczej nie zatrudniającej pracowników, na minimalnej składce)
  • Termin przesyłania deklaracji – wpisujemy 2
  • Identyfikator deklaracji – wpisujemy 01 (dla pierwszej lub kolejne liczby dla korekt) miesiąc|rok, np. 01 03 2011
  • dane identyfikacyjne – podajemy dane, nie trzeba wypełniać dowodu osobistego jeśli ma się nadany regon
  • stopa procentowa na składki wypadkowe – 1,67% – dla jednoosobowej działalności gospodarczej, inne przypadki należy sprawdzić na stronie ZUS http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/poradniki/porad12.pdf
  • kwota składek na ubezpieczenia – wpisujemy identyczne kwoty w pola „suma składek” oraz „finansowane przez ubezpieczonego”, czyli wypełniamy tylko pola 1-6, oraz 19-24. Jak obliczyć składki? Podstawę bierzemy ze strony ZUSu http://www.zus.pl/default.asp?id=35&p=1&idk= następnie przemnażamy ją przez stopy procentowe podane również na tej stronie.
  • Sumujemy powyższe dane i wypełniamy pole 32, przepisujemy na pole 02 w zestawieniu Vna drugiej stronie formularza wypełniamy:
  • VII pkt 1 i przepisujemy na pole 5
  • VIII pkt 1 i przepisujemy na pole 3 (osoby prowadzące działalność do 2 lat są zwolnione z opłacania FP, ale jeśli płacą wyższe składki, to opłacać FP i tak muszą)
  • X podajemy kod tytułu ubezpieczenia – w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności jest to kod 05 70 00, który później przechodzi w kod 05 10 00
  • podajemy podstawy wzięte do obliczeń składki (emerytalne i rentowe musi być identyczne jak chorobowego i wypadkowe)
  • podajemy datę wypełnienia, podpisujemy się i stawiamy pieczątkę lub wpisujemy dane firmy ręcznie