Archiwa tagu: zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Założyłam działalność, chcę dostać macierzyński, czy ZUS może mi odmówić?

Obawiasz się, czy ZUS może odmówić Ci wypłacenia zasiłku?

 • zasiłek macierzyński przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, którzy podlegają pod ubezpieczenie chorobowe i urodzili dziecko
 • kto podlega ubezpieczeniu? Wszyscy prowadzący działalność, którzy opłacają terminowo składki na ubezpieczenie
 • co może sprawdzić ZUS? (Ale nie musi)
  • Czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą – tzn, czy założył działalność gospodarczą zgodnie z prawem
  • czy przedsiębiorca rozpoczął pracę – według ZUSu chwilą rozpoczęcia działalności jest faktyczna działalność (np. wystawienie rachunku lub faktury) a nie samo złożenie papierów w urzędach. Dlatego też ZUS może poprosić o wszystkie papiery firmy łącznie z fakturami kosztowymi i sprzedażowymi, by sprawdzić czy firma działa
  • czy przedsiębiorca terminowo opłacał składki – spóźnienie w opłacaniu może oznaczać rezygnację z ubezpieczenia
  • niektóre ZUSy sprawdzają, czy firma ma odpowiednie wyposażenie i wiedzę do prowadzenia działalności np. zakład krawiecki powinien mieć maszynę do szycia o księgowa odpowiednie wykształcenie
 • czego nie może sprawdzać ZUS? ZUS nie ma prawa podważać zgłaszanej wysokości podstawy do ubezpieczenia, jak długo jest ona zawarta w widełkach 30% średniej krajowej – 250% przeciętnego wynagrodzenia.
  co przedstawia wyrok sądu najwyższego:http://pub.sn.pl/ow3_ia.nsf/0/52b56ae7445416f5c12577ea00566e6b/$FILE/II%20UZP%200001_10.pdf
 • Jeśli pomimo spełnienia wszystkich kryteriów podlegania ubezpieczeniu ZUS odmówił przyznania zasiłku lub kwestionuje jego wysokość można wystąpić na drogę sądową i jest duża szansa na wygranie procesu

 

Ile kosztuje ZUS w czasie prowadzenia własnej działalności?

Gdy jest się przedsiębiorcom, należy co miesiąc składać druk DRA (chyba, że jest się na najniższych składkach i nic się nie zmienia, oraz opłacać składki dla ZUS:

minimalne miesięczne koszty to:
dla firm działających krócej niż 2 lata na kodzie 05 70 00:

 • podstawa społecznego (na 9.2011) – 415,80
  składki:

  • emerytalne 81,16
  • rentowe 24,95
  • wypadkowe 6,94
  • chorobowe 10,19
  • FP 0zł
 • podstawa zdrowotnego – 2704,31 zł
  składka to: 243,39 zł
 • RAZEM: 366,63 zł

dla firm działających dłużej niż 2 lata na kodzie 05 10 00:

 • podstawa społecznego (na 9.2011) – 2015,40
 • składki:
  • emerytalne 393,41
  • rentowe 120,92
  • wypadkowe 33,66
  • chorobowe 49,38
  • FP 49,38
 • podstawa zdrowotnego – 2704,31
  składka to: 243,39 zł
 • RAZEM: 890,14 zł

dla kobiet na zasiłku macierzyńskim – opłaca się jedynie składkę zdrowotną:

 • podstawa społecznego – 0 zł
 • podstawa zdrowotnego – 2704,31
  składka to: 243,39 zł
 • RAZEM: 243,39 zł

maksymalne miesięczne koszty to:  dla firm działających bez względu na staż maksymalna podstawa jest ograniczona do 250%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 • podstawa społecznego (na 9.2011) – 8415,28
 • składki:
  • emerytalne 1642,66
  • rentowe 504,92
  • wypadkowe 140,54
  • chorobowe 206,17zł
  • FP 206,17

  podstawa zdrowotnego – 2704,31
  składka to: 243,39 zł

 • RAZEM: 2943,85 zł
 • Ograniczenia składek ZUS – limity wymiaru Składki na ubezpieczenie Emerytalne i rentowe wynosi limit roczny za 2011r. 100.770,00 zł (należy zawsze sprawdzić aktualne stawki na stronie zus.pl) – jeśli suma składek dojdzie do tego pułapu, to do końca roku należy wpisywać 0zł w polu składki

Co robi się co miesiąc mając własną firmę?

 • Należy wystawiać faktury (dla VATowców) lub rachunki za wykonywane usługi lub towary, kopie drukując i przechowując
 • prowadzi się księgowość, najczęściej w formie księgi przychodów i rozchodów, zależy to od wybranej formy opodatkowania (tzn wystawiać faktury lub rachunku, wpisywać je do ksiąg, a także wpisywać wszystkie faktury otrzymane czyli kosztowe). Jeśli księgę prowadzi się w formie elektronicznej dobrze jest zestawienie drukować co miesiąc na wypadek kontroli
 • do ZUS należy składać deklarację ZUS DRA do każdego 10. dnia miesiąca (chyba że opłaca się minimalne stawki i nie zaszły żadne zmiany od miesiąca poprzedniego)
 • do ZUS należy przelewać składki wynikające obliczeń na deklaracji DRA, są to 3 przelewy, każdy na inne konto w ZUSie, na kontach firmowych jest to specjalnie oznaczony przelew jako „przelew do ZUS”. Są to konta identyczne w całym kraju:
  • Ubezpieczenia społeczne – czyli zsumowane składki rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe
   konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
  • Ubezpieczenie zdrowotne
   konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
  • Fundusz Pracy
   konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
 • do US należy składać deklarację VAT 7 – dla osób będących zarejestrowanym jako płatnik VAT – co miesiąc lub co kwartał (zależnie od wyboru dokonanego w US) do 25. każdego miesiąca
 • do US należy przelać kwotę wynikającą z zestawienia VAT na konto urzędu skarbowe odpowiadającego miejscowi zarejestrowania firmy (należy znaleźć urząd i jego numer konta)
 • do US należy przelać kwotę wynikającą z zestawienia PIT 5, który jest wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy. Nie trzeba składać formularza do urzędu, ale dobrze jest wydrukować wypełniony druk dla własnych potrzeb (w razie kontroli)

Jak wypełniać druk ZUS DRA w trakcie, przed i po zasiłku macierzyńskim?

Podstawowe informacje są zawarte w opisie, jak wypełniać druk DRA.

Jak wypełnić druk podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego?

 • zmienia się jedynie podstawa ubezpieczenia społecznego, czyli w polach dla podstaw ubezpieczeń rentowych, emerytalnych, chorobowych i wypadkowych podajemy 0
 • natomiast pierwszą stronę na kwoty składek zostawiamy puste
 • składka ubezpieczenia zdrowotnego nie zmienia się, podobnie jak jego podstawa

 

Jak wypełnić druk za miesiąc z porodem oraz za miesiąc, gdy po macierzyńskim wracamy do normalnego opłacania składek?

 • jeśli płacimy wyższą podstawę, bez względu na termin porodu płacimy całość składek społecznych i zdrowotnych
 • jeśli płacimy minimalną podstawę składek społecznych, wtedy płacimy proporcjonalnie do dni przepracowanych: podstawę możemy podzielić przez liczbę dni w miesiącu, pomnożyć przez liczbę dni przepracowanych i wpisać ją jako podstawę do obliczenia składki
 • od tak obliczonej podstawy należy obliczyć składki biorąc wskaźniki identyczne do wszystkich innych miesięcy
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne płaci się w całości, bez zmian

Ile wyniesie mój zasiłek macierzyński?

Faktycznie otrzymywany zasiłek można obliczyć w następujący sposób. Jako podstawę obliczeń należy zawsze brać dniówkę rozumianą jako 100% podstawy wpłacanej na składkę ubezpieczenia chorobowego z ostatnich 12 miesięcy podzielone przez liczbę dni za które składki były wpłacane.

zasiłek_przed_opodatkowaniem = podstawa – podstawa*13,71%(składka na FUS)
FUS-Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

zasiłek=podstawa – zasiłek_przed_opodatkowaniem*18%(zaliczka na podatek dochodowy)

Powstaje dzienna podstawa do obliczenia zasiłku, a następnie przemnożona przez liczbę dni z miesiąca za który zasiłek jest przyznawany. Dlatego też przy otrzymywaniu zasiłku będziemy otrzymywać różne wartości w zależności od liczby dni w danym miesiącu.

 • Tak więc dla podstawy minimalnej nowego przedsiębiorstwa 415,80zł zasiłek miesięczny wyniesie ok 294,21 zł
 • dla podstawy minimalnej normalnego przedsiębiorstwa 2015,40 zł zasiłek miesięczny wyniesie ok 1426,05 zł
 • dla podstawy maksymalnej przedsiębiorcy 8415,28 zł zasiłek miesięczny wyniesie ok 5954,47

Od czego zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Jak obliczany jest zasiłek macierzyński?

 • zasiłek przyznawany jest jedynie osobom, które opłacają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
 • aby opłacać chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłosić się do do dobrowolnego ubezpieczenia poprzez odpowiednie wypełnienie druku ZUS ZUA
 • podstawą do obliczenia zasiłku jest średnia z ostatnich 12 msc opłacanych składek, a jeśli osoba jest ubezpieczona krócej – za okres w którym podlegała ubezpieczeniu, jednak nie brany jest pod uwagę miesiąc, w którym poród się odbył (czyli jeśli urodzimy w lipcu to brany pod uwagę jest okres czerwiec-czerwiec.
 • nie można spóźniać się z płaceniem składek, gdyż spóźnienie oznacza rezygnację z ubezpieczenia
 • wysokość opłacanych składek zależy od osiąganego dochodu (w przypadku pracowników) albo od zadeklarowanej podstawy (w wypadku działalności gospodarczej). ZUS nie ma prawa podważyć zadeklarowanej podstawy, jeśli przedsiębiorca trzyma się w ramach ustawowych widełek (od minimalnej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia do 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dany kwartał – wartości te podaje ZUS na swojej stronie co miesiąc/kwartał http://zus.pl/default.asp?id=35&p=1&idk=)
 • aby zwiększyć zadeklarowaną podstawę do płacenia chorobowego należy zwiększyć tę wartość na składanym co miesiąc druku DRA, nie ma potrzeby zgłaszania tego na innych deklaracjach, jest to kwota którą można co miesiąc zmieniać
 • jeśli ktoś płacił wcześniej niższe składki, a chce płacić wyższe, ale nie chciałby aby za podstawę do obliczenia zasiłku brana była średnia z całego roku można się wyrejestrować z dobrowolnego ubezpieczenia na okres co najmniej 30 dni a później ponownie się zarejestrować i zacząć opłacać wyższą podstawę. Po 30 dniach przerwy ZUS zaczyna na nowo obliczanie podstawy, nie bierze pod uwagę poprzednich składek. (nie sprawdzone w praktyce, ale podobno działa. Należy się jednak przygotować na możliwą kontrolę z ZUS) Jeśli jednak w czasie przerwy nastąpi poród – ubezpieczenie nie działa i nie dostanie się nic
 • należy pamiętać, że podstawa jaką podaje się do ubezpieczenia chorobowego musi być identyczna z podstawą na ubezpieczenia społeczne, tak więc od tej samej podstawy należy obliczać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, FP i wypadkowe. Nie wpływa to jednak na podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Przy zasiłku macierzyńskim podstawą do obliczenia zasiłku jest 100% postawy od jakiej obliczana jest składka (w wypadku innych zasiłków chorobowych jest to 80% podstawy).
 • Przy obliczaniu podstawy ZUS bierze pod uwagę liczbę dni, tak więc sumując podstawy dzieli przez liczbę dni a nie miesięcy. Powstaje dzienna podstawa do obliczenia zasiłku,  a następnie przemnożona przez liczbę dni z miesiąca za który zasiłek jest przyznawany. Dlatego też przy otrzymywaniu zasiłku będziemy otrzymywać różne wartości w zależności od liczby dni w danym miesiącu.

Jak wypełniać druk ZUS DRA w czasie prowadzenia działalności?

Druk ZUS DRA jest podstawową deklaracją, jaką składa każdy prowadzący działalność gospodarczą

 • najłatwiejszym sposobem wypełniania jest zainstalowanie na komputerze programu Płatnik – dostępnego darmowo na stronie ZUSu. Dzięki niemu można też drukować inne formularze do ZUS. Program też umożliwia wysyłanie on-line wypełnionych druków do ZUSu pod warunkiem posiadania klucza uwierzytelniającego. Szczegóły na stronie http://www.platnik.info.pl/index.htm
 • dostępne są także inne programy do wypełniania druków komputerowo, jednak żaden z nich nie pozwala na wysyłanie formularzy on-line. Przykładem może być program Druki IPS http://www.ips-infor.com.pl/
 • co miesiąc do 10. dnia każdego miesiąca należy wypełnić i przekazać do ZUS wypełniony druk DRA. Jeśli opłacamy minimalne stawki i nie zmieniamy nic od poprzedniego miesiąca, to nie trzeba składać ponownie identycznej deklaracji, zostanie ona automatycznie przekopiowana w systemie ZUSu. W pozostałych przypadkach (gdy coś się zmienia lub gdy opłacamy wyższą składkę) należy co miesiąc składać nową deklarację
 • Wypełnienie standardowe druku (dla jednoosobowej działalności gospodarczej nie zatrudniającej pracowników, na minimalnej składce)
  • Termin przesyłania deklaracji – wpisujemy 2
  • Identyfikator deklaracji – wpisujemy 01 (dla pierwszej lub kolejne liczby dla korekt) miesiąc|rok, np. 01 03 2011
  • dane identyfikacyjne – podajemy dane, nie trzeba wypełniać dowodu osobistego jeśli ma się nadany regon
  • stopa procentowa na składki wypadkowe – 1,67% – dla jednoosobowej działalności gospodarczej, inne przypadki należy sprawdzić na stronie ZUS http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/poradniki/porad12.pdf
  • kwota składek na ubezpieczenia – wpisujemy identyczne kwoty w pola „suma składek” oraz „finansowane przez ubezpieczonego”, czyli wypełniamy tylko pola 1-6, oraz 19-24. Jak obliczyć składki? Podstawę bierzemy ze strony ZUSu http://www.zus.pl/default.asp?id=35&p=1&idk= następnie przemnażamy ją przez stopy procentowe podane również na tej stronie.
  • Sumujemy powyższe dane i wypełniamy pole 32, przepisujemy na pole 02 w zestawieniu Vna drugiej stronie formularza wypełniamy:
  • VII pkt 1 i przepisujemy na pole 5
  • VIII pkt 1 i przepisujemy na pole 3 (osoby prowadzące działalność do 2 lat są zwolnione z opłacania FP, ale jeśli płacą wyższe składki, to opłacać FP i tak muszą)
  • X podajemy kod tytułu ubezpieczenia – w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności jest to kod 05 70 00, który później przechodzi w kod 05 10 00
  • podajemy podstawy wzięte do obliczeń składki (emerytalne i rentowe musi być identyczne jak chorobowego i wypadkowe)
  • podajemy datę wypełnienia, podpisujemy się i stawiamy pieczątkę lub wpisujemy dane firmy ręcznie

 

Jakich formalności należy dopełnić, aby dostać zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński, czyli wsparcie finansowe otrzymywane od ZUS. Aby go dostać należy:

 • mieć działalność gospodarczą lub być zatrudnionym
 • zgłosić chęć opłacania ubezpieczenia chorobowego poprzez wypełnienie druku ZUS ZUA, regularnie i terminowo opłacać ubezpieczenie chorobowe (za przynajmniej jeden pełny miesiąc, najlepiej już ten poprzedzający miesiąc z porodem). Aby mieć pewność, że płatność za składkę dojdzie w terminie należy zrobić przelew na parę dni przed terminem (10. każdego miesiąca).
 • nie ma żadnej karencji wyczekiwania do zasiłku, tak więc nie trzeba czekać 90 dni jak w wypadku zasiłku chorobowego (oznacza to, że składkę na ubezpieczenie chorobowe wystarczy zapłacić w miesiącu poprzedzającym poród, a nie jak w wypadku L4 na 3 miesiące przed wystąpieniem choroby. Jednak jako, że nigdy nie wiadomo, kiedy dokładnie nastąpi poród, dla pewności można zacząć płacić składkę wcześniej)
 • urodzić dziecko
 • zgłosić chęć otrzymywania zasiłku do ZUS poprzez złożenie wypełnionego druku ZUS Z-3a wraz z oryginałem odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.
 • Dobrze jest też dać pismo z numerem konta, na które zasiłek ma być przelewany (konto prywatne a nie firmowe), bo inaczej ZUS będzie wysyłał zasiłek przekazem pocztowym, co nie dość że dłużej trwa to jeszcze kosztować będzie nas ok. 65zł co miesiąc (opłata dla poczty).
 • Jeśli składać pisma ma ktoś za nas, np. małżonek to lepiej jest przygotować pisemny wniosek z prośbą o przyznanie wniosku i dołączyć dowód osobisty. Nie wszystkie ZUSy robią problemy, ale może przydać się także upoważnienie wystawione dla małżonka.
 • Normalny czas wypłacania zasiłku to 20 tygodni dla 1 urodzonego lub przyjętego dziecka, ale możliwe jest wydłużenie tego czasu do 22 tygodni. Aby uzyskać dłuższy okres wypłaty zasiłku należy napisać to w uwaga na druku ZUS Z-3a oraz dla pewności na piśmie z prośbą o przyznanie zasiłku

Co trzeba zrobić, by założyć firmę?

Etapy jakie należy przejść aby założyć firmę:

 • założyć firmę poprzez wypełnienie on-line formularza CEIDG (po zarejestrowaniu na stronie http://epuap.gov.pl/) lub złożenie w urzędzie miejskim wypełnionego papierowego druku CEIDG, a oni zgłoszą założenie firmy do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i w ZUSie.
 • Zgłosić się w ZUSie do ubezpieczeń społecznych – do 7 dni od daty założenia działalności, poprzez wypełnienie druku ZUS ZUA (wybranie, czy chce się opłacać ubezpieczenie chorobowe)
 • kupić książkę kontroli firmy
 • kupić lub założyć w formie papierowej księgę przychodów i rozchodów na dzień rozpoczęcia działalności, poinformować US o założeniu księgi w ciągu 20 dni od założenia (jeśli wybrało się tę formę opodatkowania). Najtańszym rozwiązaniem jest program Mała Księgowość Rzeczpospolitej – dostępna wraz z gazetą Rzeczpospolita co jakiś czas
 • pierwszym wpisem do księgi przychodów i rozchodów powinna być inwentaryzacja na dzień założenia księgi, nawet jeśli suma inwentaryzacji wynosi 0zł
 • po otrzymaniu NIPu od urzędu statystycznego skserować papiery założenia firmy (NIP, REGON i Zaświadczenie z UM, będą czasem potrzebne, do umów np. z bankami czy niektórymi kontrahentami)
 • otworzyć konto firmowe, zgłosić je do US w ciągu 14 dni od dnia otworzenia, poprzez aktualizację formularza CEIDG. W wypadku większej liczby kont należy zgłosić wszystkie konta firmowe
 • jeśli jest to pierwsze miejsce zatrudnienia należy zgłosić się do OFE