Archiwa tagu: us

Urząd Skarbowy

Co robi się co miesiąc mając własną firmę?

 • Należy wystawiać faktury (dla VATowców) lub rachunki za wykonywane usługi lub towary, kopie drukując i przechowując
 • prowadzi się księgowość, najczęściej w formie księgi przychodów i rozchodów, zależy to od wybranej formy opodatkowania (tzn wystawiać faktury lub rachunku, wpisywać je do ksiąg, a także wpisywać wszystkie faktury otrzymane czyli kosztowe). Jeśli księgę prowadzi się w formie elektronicznej dobrze jest zestawienie drukować co miesiąc na wypadek kontroli
 • do ZUS należy składać deklarację ZUS DRA do każdego 10. dnia miesiąca (chyba że opłaca się minimalne stawki i nie zaszły żadne zmiany od miesiąca poprzedniego)
 • do ZUS należy przelewać składki wynikające obliczeń na deklaracji DRA, są to 3 przelewy, każdy na inne konto w ZUSie, na kontach firmowych jest to specjalnie oznaczony przelew jako „przelew do ZUS”. Są to konta identyczne w całym kraju:
  • Ubezpieczenia społeczne – czyli zsumowane składki rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe
   konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
  • Ubezpieczenie zdrowotne
   konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
  • Fundusz Pracy
   konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
 • do US należy składać deklarację VAT 7 – dla osób będących zarejestrowanym jako płatnik VAT – co miesiąc lub co kwartał (zależnie od wyboru dokonanego w US) do 25. każdego miesiąca
 • do US należy przelać kwotę wynikającą z zestawienia VAT na konto urzędu skarbowe odpowiadającego miejscowi zarejestrowania firmy (należy znaleźć urząd i jego numer konta)
 • do US należy przelać kwotę wynikającą z zestawienia PIT 5, który jest wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy. Nie trzeba składać formularza do urzędu, ale dobrze jest wydrukować wypełniony druk dla własnych potrzeb (w razie kontroli)

Co trzeba zrobić, by założyć firmę?

Etapy jakie należy przejść aby założyć firmę:

 • założyć firmę poprzez wypełnienie on-line formularza CEIDG (po zarejestrowaniu na stronie http://epuap.gov.pl/) lub złożenie w urzędzie miejskim wypełnionego papierowego druku CEIDG, a oni zgłoszą założenie firmy do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i w ZUSie.
 • Zgłosić się w ZUSie do ubezpieczeń społecznych – do 7 dni od daty założenia działalności, poprzez wypełnienie druku ZUS ZUA (wybranie, czy chce się opłacać ubezpieczenie chorobowe)
 • kupić książkę kontroli firmy
 • kupić lub założyć w formie papierowej księgę przychodów i rozchodów na dzień rozpoczęcia działalności, poinformować US o założeniu księgi w ciągu 20 dni od założenia (jeśli wybrało się tę formę opodatkowania). Najtańszym rozwiązaniem jest program Mała Księgowość Rzeczpospolitej – dostępna wraz z gazetą Rzeczpospolita co jakiś czas
 • pierwszym wpisem do księgi przychodów i rozchodów powinna być inwentaryzacja na dzień założenia księgi, nawet jeśli suma inwentaryzacji wynosi 0zł
 • po otrzymaniu NIPu od urzędu statystycznego skserować papiery założenia firmy (NIP, REGON i Zaświadczenie z UM, będą czasem potrzebne, do umów np. z bankami czy niektórymi kontrahentami)
 • otworzyć konto firmowe, zgłosić je do US w ciągu 14 dni od dnia otworzenia, poprzez aktualizację formularza CEIDG. W wypadku większej liczby kont należy zgłosić wszystkie konta firmowe
 • jeśli jest to pierwsze miejsce zatrudnienia należy zgłosić się do OFE