Archiwa tagu: formalności

Co robi się co miesiąc mając własną firmę?

 • Należy wystawiać faktury (dla VATowców) lub rachunki za wykonywane usługi lub towary, kopie drukując i przechowując
 • prowadzi się księgowość, najczęściej w formie księgi przychodów i rozchodów, zależy to od wybranej formy opodatkowania (tzn wystawiać faktury lub rachunku, wpisywać je do ksiąg, a także wpisywać wszystkie faktury otrzymane czyli kosztowe). Jeśli księgę prowadzi się w formie elektronicznej dobrze jest zestawienie drukować co miesiąc na wypadek kontroli
 • do ZUS należy składać deklarację ZUS DRA do każdego 10. dnia miesiąca (chyba że opłaca się minimalne stawki i nie zaszły żadne zmiany od miesiąca poprzedniego)
 • do ZUS należy przelewać składki wynikające obliczeń na deklaracji DRA, są to 3 przelewy, każdy na inne konto w ZUSie, na kontach firmowych jest to specjalnie oznaczony przelew jako „przelew do ZUS”. Są to konta identyczne w całym kraju:
  • Ubezpieczenia społeczne – czyli zsumowane składki rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe
   konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
  • Ubezpieczenie zdrowotne
   konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
  • Fundusz Pracy
   konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
 • do US należy składać deklarację VAT 7 – dla osób będących zarejestrowanym jako płatnik VAT – co miesiąc lub co kwartał (zależnie od wyboru dokonanego w US) do 25. każdego miesiąca
 • do US należy przelać kwotę wynikającą z zestawienia VAT na konto urzędu skarbowe odpowiadającego miejscowi zarejestrowania firmy (należy znaleźć urząd i jego numer konta)
 • do US należy przelać kwotę wynikającą z zestawienia PIT 5, który jest wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy. Nie trzeba składać formularza do urzędu, ale dobrze jest wydrukować wypełniony druk dla własnych potrzeb (w razie kontroli)

Jak wypełniać druk ZUS DRA w trakcie, przed i po zasiłku macierzyńskim?

Podstawowe informacje są zawarte w opisie, jak wypełniać druk DRA.

Jak wypełnić druk podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego?

 • zmienia się jedynie podstawa ubezpieczenia społecznego, czyli w polach dla podstaw ubezpieczeń rentowych, emerytalnych, chorobowych i wypadkowych podajemy 0
 • natomiast pierwszą stronę na kwoty składek zostawiamy puste
 • składka ubezpieczenia zdrowotnego nie zmienia się, podobnie jak jego podstawa

 

Jak wypełnić druk za miesiąc z porodem oraz za miesiąc, gdy po macierzyńskim wracamy do normalnego opłacania składek?

 • jeśli płacimy wyższą podstawę, bez względu na termin porodu płacimy całość składek społecznych i zdrowotnych
 • jeśli płacimy minimalną podstawę składek społecznych, wtedy płacimy proporcjonalnie do dni przepracowanych: podstawę możemy podzielić przez liczbę dni w miesiącu, pomnożyć przez liczbę dni przepracowanych i wpisać ją jako podstawę do obliczenia składki
 • od tak obliczonej podstawy należy obliczyć składki biorąc wskaźniki identyczne do wszystkich innych miesięcy
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne płaci się w całości, bez zmian

Jak wypełniać druk ZUS DRA w czasie prowadzenia działalności?

Druk ZUS DRA jest podstawową deklaracją, jaką składa każdy prowadzący działalność gospodarczą

 • najłatwiejszym sposobem wypełniania jest zainstalowanie na komputerze programu Płatnik – dostępnego darmowo na stronie ZUSu. Dzięki niemu można też drukować inne formularze do ZUS. Program też umożliwia wysyłanie on-line wypełnionych druków do ZUSu pod warunkiem posiadania klucza uwierzytelniającego. Szczegóły na stronie http://www.platnik.info.pl/index.htm
 • dostępne są także inne programy do wypełniania druków komputerowo, jednak żaden z nich nie pozwala na wysyłanie formularzy on-line. Przykładem może być program Druki IPS http://www.ips-infor.com.pl/
 • co miesiąc do 10. dnia każdego miesiąca należy wypełnić i przekazać do ZUS wypełniony druk DRA. Jeśli opłacamy minimalne stawki i nie zmieniamy nic od poprzedniego miesiąca, to nie trzeba składać ponownie identycznej deklaracji, zostanie ona automatycznie przekopiowana w systemie ZUSu. W pozostałych przypadkach (gdy coś się zmienia lub gdy opłacamy wyższą składkę) należy co miesiąc składać nową deklarację
 • Wypełnienie standardowe druku (dla jednoosobowej działalności gospodarczej nie zatrudniającej pracowników, na minimalnej składce)
  • Termin przesyłania deklaracji – wpisujemy 2
  • Identyfikator deklaracji – wpisujemy 01 (dla pierwszej lub kolejne liczby dla korekt) miesiąc|rok, np. 01 03 2011
  • dane identyfikacyjne – podajemy dane, nie trzeba wypełniać dowodu osobistego jeśli ma się nadany regon
  • stopa procentowa na składki wypadkowe – 1,67% – dla jednoosobowej działalności gospodarczej, inne przypadki należy sprawdzić na stronie ZUS http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/poradniki/porad12.pdf
  • kwota składek na ubezpieczenia – wpisujemy identyczne kwoty w pola „suma składek” oraz „finansowane przez ubezpieczonego”, czyli wypełniamy tylko pola 1-6, oraz 19-24. Jak obliczyć składki? Podstawę bierzemy ze strony ZUSu http://www.zus.pl/default.asp?id=35&p=1&idk= następnie przemnażamy ją przez stopy procentowe podane również na tej stronie.
  • Sumujemy powyższe dane i wypełniamy pole 32, przepisujemy na pole 02 w zestawieniu Vna drugiej stronie formularza wypełniamy:
  • VII pkt 1 i przepisujemy na pole 5
  • VIII pkt 1 i przepisujemy na pole 3 (osoby prowadzące działalność do 2 lat są zwolnione z opłacania FP, ale jeśli płacą wyższe składki, to opłacać FP i tak muszą)
  • X podajemy kod tytułu ubezpieczenia – w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności jest to kod 05 70 00, który później przechodzi w kod 05 10 00
  • podajemy podstawy wzięte do obliczeń składki (emerytalne i rentowe musi być identyczne jak chorobowego i wypadkowe)
  • podajemy datę wypełnienia, podpisujemy się i stawiamy pieczątkę lub wpisujemy dane firmy ręcznie

 

Jakich formalności należy dopełnić, aby dostać zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński, czyli wsparcie finansowe otrzymywane od ZUS. Aby go dostać należy:

 • mieć działalność gospodarczą lub być zatrudnionym
 • zgłosić chęć opłacania ubezpieczenia chorobowego poprzez wypełnienie druku ZUS ZUA, regularnie i terminowo opłacać ubezpieczenie chorobowe (za przynajmniej jeden pełny miesiąc, najlepiej już ten poprzedzający miesiąc z porodem). Aby mieć pewność, że płatność za składkę dojdzie w terminie należy zrobić przelew na parę dni przed terminem (10. każdego miesiąca).
 • nie ma żadnej karencji wyczekiwania do zasiłku, tak więc nie trzeba czekać 90 dni jak w wypadku zasiłku chorobowego (oznacza to, że składkę na ubezpieczenie chorobowe wystarczy zapłacić w miesiącu poprzedzającym poród, a nie jak w wypadku L4 na 3 miesiące przed wystąpieniem choroby. Jednak jako, że nigdy nie wiadomo, kiedy dokładnie nastąpi poród, dla pewności można zacząć płacić składkę wcześniej)
 • urodzić dziecko
 • zgłosić chęć otrzymywania zasiłku do ZUS poprzez złożenie wypełnionego druku ZUS Z-3a wraz z oryginałem odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.
 • Dobrze jest też dać pismo z numerem konta, na które zasiłek ma być przelewany (konto prywatne a nie firmowe), bo inaczej ZUS będzie wysyłał zasiłek przekazem pocztowym, co nie dość że dłużej trwa to jeszcze kosztować będzie nas ok. 65zł co miesiąc (opłata dla poczty).
 • Jeśli składać pisma ma ktoś za nas, np. małżonek to lepiej jest przygotować pisemny wniosek z prośbą o przyznanie wniosku i dołączyć dowód osobisty. Nie wszystkie ZUSy robią problemy, ale może przydać się także upoważnienie wystawione dla małżonka.
 • Normalny czas wypłacania zasiłku to 20 tygodni dla 1 urodzonego lub przyjętego dziecka, ale możliwe jest wydłużenie tego czasu do 22 tygodni. Aby uzyskać dłuższy okres wypłaty zasiłku należy napisać to w uwaga na druku ZUS Z-3a oraz dla pewności na piśmie z prośbą o przyznanie zasiłku

O czym należy pomyśleć przed założeniem firmy?

Przed decyzją o założeniu firmy:

 • wybierz dziedzinę, która Cię interesuje. Pamiętaj, że będziesz to robiła przez większą część swojego czasu i nie chcesz robić czegoś, czego nie cierpisz. Pieniądze to nie wszystko, a praca będzie twoim drugim domem, więc lepiej, by była lubiana, a najlepiej by było to również Twoje hobby. Podczas wybierania dziedziny spisuj sobie ich odpowiednie symbole z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) – przyda się przy wypełnianiu formularzy do zakładania firmy, a także później przy zakładaniu konta firmowego
 • opracuj biznesplan dla swoich pomysłów i wybierz ten, który ma największe szanse na powodzenie. W biznesplanie powinnaś uwzględnić koszty, jakie musisz ponieść oraz potencjalne przychody. Aby ocenić potencjalne przychody należy zrobić przynajmniej wstępne badanie rynku – jakie podobne firmy są na tym samym rynku, jaki mają zasięg i jakiej niszy jeszcze nie zapełniono, ilu klientów jest w ten niszy oraz jaka jest ich specyfika. Ważne byś określiła też ile Ci klienci kupują, jak często i za jaką cenę. Najłatwiej jest wejść na rynek z nowym produktem, ale można też unowocześnić istniejący produkt, zaproponować go z dodatkowymi produktami jako pakiet bądź skierować produkt do nowej, niezainteresowanej wcześniej grupy odbiorców. Najgorzej jest wchodzić jedynie z niższą ceną – szybko znajdzie się klient, lecz ten model biznesu ma często krótkie nogi, gdyż może wykończyć finansowo nie Twoich konkurentów ale Ciebie.
 • wybierz nazwę dla swojej firmy – uwzględnij nie tylko ładne brzmienie pasujące do profilu działalności ale też jej zapamiętywalność (czy klient nie zrobi błędu w pisowni firmy podczas szukania Ciebie w sieci?). Ponadto sprawdź, czy domena (czyli to, co wpisuje się w przeglądarkę nazwa_firmy.pl) z nazwą Twojej firmy jest wolna. Jeśli firma ma zasięg regionalny może wystarczyć domena regionalna np. twojarestauracja.wroclaw.pl ale jeśli masz mieć firmę ogólnopolską potrzebujesz domeny twojbiznes.pl. Pamiętaj by zarejestrować domenę zanim zarejestrujesz firmę, by nikt Cię nie ubiegł z rejestracją domeny! Potem mogłoby się okazać, że masz firmę o pięknej nazwie, ale niestety domena jest już zajęta przez kogoś szybszego. Domeny rejestruje się u rejestratorów np. amsnet.pl. Podczas rejestracji sprawdź nie tylko cenę jednorazową za rejestrację (u niektórych naciągaczy jest to nawet 0zł) ale też za przedłużenie (domeny opłaca się za rok z góry, czyli co rok musisz opłacić domenę, by mieć prawo z niej korzystać)
 • wybierz formę prawną dla firmy. Czy ma to być działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna czy zoo. Przy działalności jednoosobowej najłatwiejsze są formalności związane z księgowością i zakładaniem firmy, natomiast obarczona jest ryzykiem, że w razie dużych długów właściciel odpowiada całością swojego majątku. W spółkach formalności są bardziej skomplikowane, lecz odpowiedzialność majątkowa jest jedynie do wysokości wkładu w spółkę. Temat poważny, więc sugeruję zgłębić temat
 • wybrać formę opodatkowania, zapoznać się z zasadami jej prowadzenia (najczęściej są to zasady ogólne – info http://www.us-srodmiescie.wroc.pl/index.php?id=85)
 • zdecydować się lepiej jest być VATowcem czy nie. VATowcy wystawiają faktury i nie muszą martwić się cenami z VATem, gdyż cały VAT sobie odliczają od VATu, który sami dodają do swoich towarów i usług. Muszą jednak robić szczegółowe zestawienia (miesięczne lub kwartalne, można wybrać) wykazujące różnicę VATu „sprzedanego” i „kupionego” a różnicę wpłacać do US. Natomiast firmy nie będące VATowcami wystawiają rachunki za swoje towary i na tym kończą myślenie o VATcie, ale martwi ich wysoki VAT, który jest dla nich kosztem. Jeśli wartość sprzedaży przekroczy ustaloną wartość (aktualnie 50.000 rocznie) to wyboru nie ma, należy zgłosić się jako czynny płatnik VATu
 • zdecyduj, czy księgowością zajmiesz się sama czy trzeba ją zlecić firmie zewnętrznej – księgowanie nie jest trudne w standardowych warunkach, schody zaczynają się, gdy coś się zmienia, np. zaczynasz wystawiać faktury poza Polskę, musisz naliczyć komuś odsetki za spóźnienie w płatności itp.