Od czego zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Jak obliczany jest zasiłek macierzyński?

  • zasiłek przyznawany jest jedynie osobom, które opłacają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  • aby opłacać chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłosić się do do dobrowolnego ubezpieczenia poprzez odpowiednie wypełnienie druku ZUS ZUA
  • podstawą do obliczenia zasiłku jest średnia z ostatnich 12 msc opłacanych składek, a jeśli osoba jest ubezpieczona krócej – za okres w którym podlegała ubezpieczeniu, jednak nie brany jest pod uwagę miesiąc, w którym poród się odbył (czyli jeśli urodzimy w lipcu to brany pod uwagę jest okres czerwiec-czerwiec.
  • nie można spóźniać się z płaceniem składek, gdyż spóźnienie oznacza rezygnację z ubezpieczenia
  • wysokość opłacanych składek zależy od osiąganego dochodu (w przypadku pracowników) albo od zadeklarowanej podstawy (w wypadku działalności gospodarczej). ZUS nie ma prawa podważyć zadeklarowanej podstawy, jeśli przedsiębiorca trzyma się w ramach ustawowych widełek (od minimalnej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia do 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dany kwartał – wartości te podaje ZUS na swojej stronie co miesiąc/kwartał http://zus.pl/default.asp?id=35&p=1&idk=)
  • aby zwiększyć zadeklarowaną podstawę do płacenia chorobowego należy zwiększyć tę wartość na składanym co miesiąc druku DRA, nie ma potrzeby zgłaszania tego na innych deklaracjach, jest to kwota którą można co miesiąc zmieniać
  • jeśli ktoś płacił wcześniej niższe składki, a chce płacić wyższe, ale nie chciałby aby za podstawę do obliczenia zasiłku brana była średnia z całego roku można się wyrejestrować z dobrowolnego ubezpieczenia na okres co najmniej 30 dni a później ponownie się zarejestrować i zacząć opłacać wyższą podstawę. Po 30 dniach przerwy ZUS zaczyna na nowo obliczanie podstawy, nie bierze pod uwagę poprzednich składek. (nie sprawdzone w praktyce, ale podobno działa. Należy się jednak przygotować na możliwą kontrolę z ZUS) Jeśli jednak w czasie przerwy nastąpi poród – ubezpieczenie nie działa i nie dostanie się nic
  • należy pamiętać, że podstawa jaką podaje się do ubezpieczenia chorobowego musi być identyczna z podstawą na ubezpieczenia społeczne, tak więc od tej samej podstawy należy obliczać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, FP i wypadkowe. Nie wpływa to jednak na podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Przy zasiłku macierzyńskim podstawą do obliczenia zasiłku jest 100% postawy od jakiej obliczana jest składka (w wypadku innych zasiłków chorobowych jest to 80% podstawy).
  • Przy obliczaniu podstawy ZUS bierze pod uwagę liczbę dni, tak więc sumując podstawy dzieli przez liczbę dni a nie miesięcy. Powstaje dzienna podstawa do obliczenia zasiłku,  a następnie przemnożona przez liczbę dni z miesiąca za który zasiłek jest przyznawany. Dlatego też przy otrzymywaniu zasiłku będziemy otrzymywać różne wartości w zależności od liczby dni w danym miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>